Pisno vprašanje E-4362/06 vlaga Alyn Smith (Verts/ALE) za Komisijo. Tarifa za ekvivalent cestnega prometa (RET)