Državne pomoči – Danska — Državna pomoč C 10/2005 (prej NN 127/2000) – ROAD COMBUS A/S passenger transport — Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES (Besedilo velja za EGP)