Uredba Komisije (ES) št. 1730/2005 z dne 20. oktobra 2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005