Uredba Komisije (ES) št. 1700/2005 z dne 18. oktobra 2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za ponovno prodajo koruze iz zalog slovaške intervencijske agencije na trgu Skupnosti