Pisno vprašanje E-1034/06 predložil Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Kršitev pravice državljanov do svobodnega gibanja na ozemlju Evropske unije