Sporazum o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike