Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Mayras - 26. junija 1975.