Pisno vprašanje E-3176/04 vlaga Karin Resetarits (NI) za Komisijo. Nezakonita državna pomoč ogroža gospodarski obstoj zasebnih podjetij