Pogodba o Ustavi za Evropo - Protokoli in priloge - 7. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije