Uredba Komisije (ES) št. 1162/2006 z dne 28. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 796/2006 glede seznama držav članic, v katerih je odprt javni razpis za zbiranje predlogov za odkup masla za obdobje do 31. avgusta 2006