Pisno vprašanje E-2993/05 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Žaga družbe Standish v grofiji Offaly na Irskem