Predlog direktiva Sveta o prilagoditvi Direktive 67/548/EGS glede razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije