Predlog sklep Sveta o stališču, ki ga sprejme Evropska skupnost in njene države članice v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-sredozemskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani glede sprejetja priporočila o izvajanju akcijskega načrta EU-Tunizija