Uredba Komisije (ES) št. 1664/2006 z dne 6. novembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 v zvezi z izvedbenimi ukrepi za nekatere proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, in o razveljavitvi nekaterih izvedbenih ukrepov (Besedilo velja za EGP)