Pisno vprašanje E-4685/06 vlaga Herbert Bösch (PSE) za Komisijo. Odločitev varuha človekovih pravic v zvezi s tožbo družba Systran proti Komisiji