Pisno vprašanje E-0359/05 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Preverjanje ukrepov EU proti osteoporozi