Uredba Komisije (ES) št. 1840/2005 z dne 10. novembra 2005 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005