Zadeva C-235/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji, vložena dne 4. junija 2004