Odločba Komisije z dne 26. januarja 2005 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in o cepljenju divjih prašičev v izrednih okoliščinah na Slovaškem (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 127) (Verodostojno je samo besedilo v slovaškem jeziku) (Besedilo velja za EGP) (2005/59/ES)