Zadeva T-283/06 R: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 17. novembra 2006 — Dairo Air Services proti Komisiji