Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije UL C 315, 10.12.2005