Pisno vprašanje E-1124/05 vlaga Mario Borghezio (IND/DEM) za Komisijo. Preplavljenost evropskega trga s kitajskimi tekstilnimi izdelki