Zadeva T-413/17 INTP: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2018 – Karl Storz/EUIPO (3D) (Postopek – Razlaga sodbe – Znamka Evropske unije – Umik zahteve za registracijo – Ustavitev postopka)