Uredba Komisije (ES) št. 1712/2006 z dne 20. novembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Turčije