Združeni zadevi C-231/07 in C-232/07: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 14. maja 2008 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07) proti Belgiji (Poslovnik – Člen 104(3), prvi odstavek – Šesta direktiva o DDV – Člen 13(B)(d), točka 3 – Oprostitve – Pojma depoziti in plačila – Zavrnitev oprostitve)