Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. aprila 2005 v zadevi C-494/01: Komisija Evropskih skupnosti proti Irski (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Ravnanje z odpadki — Direktiva 75/442/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo 91/156/ES — Členi 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 in 14)