2005/632/ES: Sklep Komisije št. 4/2005 Skupnega odbora ES-EFTA za Skupni tranzitni postopek z dne 15. avgusta 2005 o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku