Pisno vprašanje E-4511/06 vlaga Caroline Jackson (PPE-DE) za Komisijo. Finančna pomoč slovenskim poljem vetrnih elektrarn in spoštovanje direktive o varstvu ptic