EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI DIREKTIIVIN (EU) 2016/97 MUUTTAMISESTA JÄSENVALTIOIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖSTEN SOVELTAMISPÄIVÄN OSALTA$