Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti v letu 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v zvezi z izbruhom COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva