Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2020/265 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2020 die moeten worden gebruikt voor met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, voor onmiddellijke maatregelen in het kader van de uitbraak van COVID-19 en voor de versterking van het Europees Openbaar Ministerie