Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS ar ko Lēmumu (ES) 2020/265 groza attiecībā uz to summu korekcijām, kas izmantotas no elastības instrumenta 2020. gadam un paredzētas migrācijai, bēgļu pieplūdumam un drošības apdraudējumiem, tūlītējiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanai