Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 по отношение на корекциите на сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост за 2020 г., които да бъдат използвани за целите на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността, за незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19, и за укрепване на Европейската прокуратура