ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3520/02 υποβολή: Ursula Schleicher (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Καταστατικό και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.