Kawża T-584/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2018 – BASF Agro et vs Il-Kummissjoni (“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva fipronil — Reviżjoni tal-approvazzjoni — Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 — Projbizzjoni tal-użu u l-bejgħ ta’ żrieragħ trattati bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva inkwistjoni — Artikolu 49(2) tar-Regolament Nru 1107/2009 — Prinċipju ta’ prekawzjoni — Analiżi tal-impatt”)