Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1138/2011 2011 m. lapkričio 8 d. kuriuo tam tikrų rūšių importuojamam Indijos, Indonezijos ir Malaizijos kilmės riebalų alkoholiui ir jo mišiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas