SKRIFTLIG FRÅGA E-0142/00 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Förtydliganden angående det upphandlingsförfarande som gäller återuppbyggnad av väg i Addis Abeba och som finansieras av Europeiska utvecklingsfonden.