Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 25. novembra 2011.#University of Queensland in CSL Ltd proti Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) - Združeno kraljestvo.#Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika - Zdravila za človeško uporabo - Dodatni varstveni certifikat za zdravila - Uredba (ES) št. 469/2009 - Člen 3 - Pogoji za pridobitev certifikata - Pojem ‚izdelek, varovan z veljavnim osnovnim patentom‘ - Merila - Obstoj dodatnih ali različnih meril za zdravilo z več kot eno učinkovino ali za cepivo proti več boleznim (‚Multi-disease vaccine‘ ali ‚polivalentno cepivo‘).#Zadeva C-630/10. Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 25. novembra 2011.