Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka z dne 7. oktobra 2019 o osnutku sklepa v zadevi AT.40608 – Broadcom Poročevalka: Litva (Besedilo velja za EGP) 2021/C 81/10