Pisno vprašanje E-005519/11 Bendt Bendtsen (PPE) za Komisijo. Različne zahteve različnih letalskih prevoznikov v zvezi z veljavnimi prepustnicami