Pisno vprašanje E-005246/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) za Komisijo. Položaj francoskega državljana Salaha Hamourija