Asia T-259/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2021 – Ryanair v. komissio (Valtiontuet – Ranskan lentoliikennemarkkinat – COVID 19 -pandemiaan liittyvä moratorio, joka koskee lentolipuista maksettavan siviili-ilmailuveron ja solidaarisuusveron maalis-joulukuussa 2020 erääntyviä kuukausimaksuja – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Tuki poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Yhdenvertainen kohtelu – Ranskan viranomaisten myöntämän luvan hallussapitoa koskeva kriteeri – Oikeasuhteisuus – SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohta – Perusteluvelvollisuus)