Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije UL C 204, 9.7.2011