Pisno vprašanje E-9069/10 Willy Meyer (GUE/NGL) za Komisijo. Izgon na tisoče balkanskih Romov iz Nemčije