Pisno vprašanje E-4935/10 Martin Ehrenhauser (NI) za Svet. Povračilo stroškov iz poglavja 4, člen 18, Priloge X h Kadrovskim predpisom