Sklep št. 1/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 25. februarja 2019 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 [2019/355]