Decyzja nr 1/2019 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dyrektorowi Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) z wykonania budżetu centrum za rok budżetowy 2017 [2019/355]