Besluit nr. 1/2019 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs van 25 februari 2019 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (TCLP) voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2017 [2019/355]