Odluka br. 1/2019 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 25. veljače 2019. kojom se direktoru Tehničkog centra za poljoprivrednu i ruralnu suradnju (CTA) daje razrješnica u odnosu na izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2017. [2019/355]