Afgørelse nr. 1/2019 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget den 25. februar 2019 om meddelelse af decharge til direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL) for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017 [2019/355]